№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
581 2.1.13 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика судово-технічної експертизи документів (Загальна частина)
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2007 06.02.2009
582 2.1.15 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, виконаних новими видами пишучих приладів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009
583 2.1.16 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика визначення абсолютного віку документів (в частині документів, виконаних пастами для кулькових ручок)
 • Київський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2001 06.02.2009 28.01.2022
584 2.1.17 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження документів (загальна частина)
 • КДБ при РМ СРСР
1955 2022 03.03.2010 28.01.2022
585 2.1.18 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика виявлення слабко видимих текстів у документах
 • КДБ при РМ СРСР
1956 2022 03.03.2010 28.01.2022
586 2.1.19 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика виявлення невидимих текстів в документах
 • КДБ при РМ СРСР
1956 2022 03.03.2010 28.01.2022
587 2.1.20 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика технічної експертизи документів у частині дослідження штрихів, що перетинаються
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
588 2.2.01 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Мікроскопічне дослідження паперу з метою встановлен-ня групової ідентифікації
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1956 2022 06.02.2009 28.01.2022
589 2.2.02 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза паперу
 • С.М.Соколов
1964 2022 06.02.2009 28.01.2022
590 2.2.03 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза чорнильних і олівцевих штрихів, відтисків штампів та печаток, витравлених текстів в документах, експертиза по виявленню текстів, які не читаються
 • С.М.Соколов
1964 2022 06.02.2009 28.01.2022
591 2.2.04 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза клею
 • С.М.Соколов
1964 2022 06.02.2009 28.01.2022
592 2.2.05 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Хімічне дослідження барвників паст для кулькових ручок
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх прав СРСР
1969 2022 06.02.2009 28.01.2022
593 2.2.06 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Хімічне дослідження барвників паст для кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1969 2022 06.02.2009 28.01.2022
594 2.2.07 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціювання фарб деяких технічних паперів методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1970 2022 06.02.2009 28.01.2022
595 2.2.08 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Хімічно-криміналістичне дослідження паперу
 • ВНДІСЕ
1970 2022 06.02.2009 28.01.2022
596 2.2.09 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Матеріали письма і методи їх дослідження
 • ВНДІСЕ
1970 2022 06.02.2009 28.01.2022
597 2.2.10 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження клеючих речовин
 • ВНДІСЕ
1970 2022 06.02.2009 28.01.2022
598 2.2.11 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження методом ІЧ-спектроскопії паст кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1971 2022 06.02.2009 28.01.2022
599 2.2.12 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення виду барвника в чорнилах
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1971 2022 06.02.2009 28.01.2022
600 2.2.13 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Ідентифікаційне дослідження паст кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1972 2022 06.02.2009 28.01.2022