№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1101 8.3.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження дисперсних барвників методом ТШХ
 • Міністерство юстиції КазахськоїРСР
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
1102 8.3.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне експертне дослідження вовняних волокон і виробів з них
 • ВНДІСЕ
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
1103 8.3.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження вовняних волокон інструментальними методами
 • ВНДІСЕ
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
1104 8.3.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Способи препарування текстильних волокон для електронно-мікроскопічного дослідження
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1105 8.3.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження дисперсних барвників імпортного асортименту, що застосовуються для фарбування поліефірних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1106 8.3.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження оптичної анізотропії мікрочастинок хімічних волокон
 • МінНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1107 8.3.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Масс-спектрометричне визначення дисперсних барвників хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
1108 8.3.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хроматографічне і хімічне дослідження дисперсних барвників, що застосовуються для фарбування ацетатних тканин
 • Вільнюський НДІСЕ
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
1109 8.3.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження барвників забарвлених ацетатних волокон
 • ВНДІСЕ
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
1110 8.3.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методики криміналістичного дослідження волокон
 • ВНДІСЕ
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
1111 8.3.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження волоконних матеріалів і виробів з них
 • ВНДІСЕ
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
1112 8.3.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Кількісне визначення кобальту і нікелю в текстильних волокнах, забарвлених металовмісними барвниками, методом атомно-абсорбційного аналізу
 • ВНДІСЕ
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
1113 8.3.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Про можливість ідентифікації деяких кислотних металовмісних барвників
 • ВНДІСЕ
1984 2022 06.02.2009 28.01.2022
1114 8.3.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Реконструкція текстильних тканин, що піддавалися спалюванню, і виробів з них
 • Москва
1984 2022 06.02.2009 28.01.2022
1115 8.3.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне дослідження виробів з волоконних матеріалів, виготовлених із застосуванням швейних машин
 • Москва
1985 2022 06.02.2009 28.01.2022
1116 8.3.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Застосування мікрохроматографічної техніки при дослідженні барвників для текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1985 2022 06.02.2009 28.01.2022
1117 8.3.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Можливості методу люмінесцентної мікроскопії при дослідженні мікрочастинок (фрагментів) текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1118 8.3.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Спектрофотометричний аналіз сірчистих барвників і тіозолей при судово-експертному дослідженні забарвлених текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1119 8.3.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення марки кубового барвника текстильних мікроволокон методами люмінесцентного аналізу і спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1120 8.3.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Можливості використання поляризаційного мікроскопа «МИН-8» при криміналістичному дослідженні волоконних матеріалів
 • Міністерство юстиції Азербайджанської РСР
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022