№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1101 8.5.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Використання когерентного випромінювання оптичних квантових генераторів (лазерів) при ідентифікаційних дослідженнях плоского скла
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1102 8.5.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження деяких характеристик листових стекол для цілей диференціації їх по способах виробництва
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1103 8.5.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Порівняльне дослідження стекол методом сумішевих дисперсійних світлофільтрів
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1104 8.5.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування колориметричного аналізу при криміналістичному дослідженні органічних стекол
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
1105 8.5.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування методів люмінесцентного і рефрактометричного аналізу при дослідженні листових стекол
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1106 8.5.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Люмінесцентний спектральний аналіз з лазерним збудженням при низькій температурі в криміналістичному дослідженні скла
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1107 8.5.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Використання фізичних методів у криміналістичному дослідженні протитуманних фарних розсіювачів
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1108 8.5.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Встановлення природи мікрочасток скла
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1109 8.5.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження виробів з скла методом кількісного емісійного спектрального аналізу по відносних концентраційних оцінках
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1110 8.5.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження світотехничного /фарного/ и будівельного /листового/ скла
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1111 8.5.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження шаруватої структури листового скла
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1112 8.5.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістична експертиза скла і виробів з нього
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1113 8.5.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Встановлення флоат способу виробництва скла методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1114 8.5.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Сучасні методики криміналістичного дослідження виробів з скла
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1115 8.5.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження мікрокількостей стекол методом диференціально-термічного аналізу
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1116 8.5.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Порівняльне дослідження скла методом електронного парамагнітного резонансу
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1117 8.5.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування методики термостимулюючої люмінесценції при експертному дослідженні скла
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1118 8.5.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування люмінесцентних методів при дослідженні скла
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
1119 8.5.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження матеріалу виробів із скла, що встановлюються на транспортні засоби
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 03.03.2010
1120 8.5.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Методика криміналістичного дослідження матеріалу виробів із скла, що встановлюються на транспортні засоби
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2008 03.03.2010