№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
381 1.2.18 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Загальна методика судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи
 • Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
2019 14.02.2020
382 1.2.19 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Методика семантико-текстуальних досліджень висловлювань, виражених у формі закликів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2018 14.02.2020
383 1.2.20 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Методика почеркознавчого дослідження рукописних записів, виконаних латиницею
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2018 14.02.2020
384 12.2.01 12. Товарознавча експертиза
12.2. Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
Методика визначення ринкової вартості сільськогосподарської техніки
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009
385 12.2.02 12. Товарознавча експертиза
12.2. Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
Методика визначення коефіцієнтів підвищення вартості запасних частин до транспортних засобів іноземного виробництва
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009
386 12.2.03 12. Товарознавча експертиза
12.2. Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
Методика визначення обсягу ремонтних дій при встановленні розміру матеріального збитку, заподіяного власнику колісного транспортного засобу
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
387 13.1.1.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.1. Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
Методика проведення судових експертиз літературних творів
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
388 13.1.1.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.1. Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
Методика проведення судових експертиз, пов'язаних з кресленнями - об'єктами авторського права
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
389 13.1.1.03 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.1. Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
Методика проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності
2019 14.02.2020
390 13.1.1.04 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.1. Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
Методика дослідження ознак використання та відтворення персонажів анімаційних творів та творів образотворчого мистецтва
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2019 14.02.2020
391 13.1.2.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.2. Дослідження,пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних(базами даних)
Методика комплексного дослідження ознак неліцензійності використання пропрієнтарного програмного забезпечення
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
392 13.2.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.2. Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
Методика проведення досліджень оптичних носіїв, що містять об’єкти авторського права та суміжних прав
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2008 03.03.2010
393 13.2.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.2. Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
Методика дослідження ознак контрафактності лазерних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
394 13.3.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.3. Дослідження пов'язані з винаходами і корисними моделями
Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями
 • НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
395 13.6.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
Методика проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації
 • НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2017 23.03.2018
396 13.8.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.8. Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з раціоналізаторськими пропозиціями
 • НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
397 13.8.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.8. Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
Методика проведення судової експертизи комерційної таємниці та ноу-хау
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності,
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 02.03.2012
398 14.1.01 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судового психологічного аналізу вихідних даних
 • Москва, МГУ
1979 03.03.2010
399 14.1.02 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Експертна оцінка афективних реакцій та особливих емоційних станів
 • Москва МОЗ СРСР Методична рада інституту Прокуратури СРСР
1982, 1983 03.03.2010
400 14.1.03 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судового психологічного дослідження у цивільних справах
 • Москва, МГУ
1997 03.03.2010