№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
961 8.1.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Хімічне дослідження ЛФМ
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
962 8.1.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження лакофарбових матеріалів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
963 8.1.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФМ і покриттів методом піролітичної газової хроматографії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
964 8.1.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження елементного складу мінеральної частини ЛФМ методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
965 8.1.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Мікро спектральний аналіз з використанням ЛМА
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
966 8.1.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФМ методом рентгено-фазового аналізу
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
967 8.1.47 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Кількісне дослідження кольору частинок ЛФП методом мікроспектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
968 8.1.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження мікрокількостей пігментів органічної природи
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
969 8.1.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання відомостей про технологію пофарбування ТЗ і асортименту ЛФМ при дослідженні лакофарбових покриттів
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
970 8.1.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Рентгеноструктурний аналіз в криміналістиці і судовій експертизі
 • УМК ВО Київ
1992 06.02.2009
971 8.1.51 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання другої похідної ІЧ-спектрів пропускання при визначенні зв’язуючого мікрокількостей фарби
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1995 06.02.2009
972 8.1.52 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Сучасні технології і матеріали, що використовуютьсь при пофарбуванні легкових автомобілів та методи їх визначення
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1977 06.02.2009
973 8.1.53 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістична експертиза сучасних автомобільних лакофарбових покриттів
 • ЕКЦ Міністерства внутршніх справ Російської Федерації
1998 06.02.2009
974 8.1.54 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Практика експертного дослідження дефектів автомобільних лакофарбових покриттів
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009
975 8.1.55 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження лакофарбових покриттів автомобілів, нанесених за новими технологіями пофарбувань
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009
976 8.1.56 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження "аєрозольних фарб"
 • Одеський НДІСЕ, Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України, ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2009 02.03.2011
977 8.2.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Дослідження малих кількостей гуми (фізико-хімічні методи)
 • ВНКЦ МВС
1975 06.02.2009
978 8.2.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Ідентифікація пластмас по ІЧ-спектрам продуктів піролізу
 • Міністерство юстиції СРСР Ростов-на-Дону
1976 06.02.2009
979 8.2.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Застосування піролітичної газової хроматографії для аналізу полімерів
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
980 8.2.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Застосування методу спектрофотометрії для визначення спеціальних добавок в виробах з поліетилену
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009