№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
841 8.0.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Методика визначення лікарських отруйних, сильнодіючих засобів та психотропних речовин в алкогольних та безалкогольних напоях методом тонкошарової хроматографії
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУМВС України в Харківській області
2012 12.09.2014
842 8.0.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
8.8. Дослідження ґрунтів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методичні рекомендації криміналістичного дослідження матеріалів і речовин з використанням рентгенофлуоресцентного аналізатору
 • Одеський НДІСЕ Мінюсту України
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
843 8.10.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.10. Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
Методика визначення мікрокількостей пестицидів
 • Укрдержхім-комісія, Київ
1986-2000 06.02.2009
844 8.10.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.10. Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
Методика дослідження ядохімікатів
 • Москва
1978 06.02.2009
845 8.10.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.10. Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
Методика дослідження сумі-альфа
 • Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи
1993 06.02.2009
846 8.10.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.10. Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
Методика дослідження зоокумарину
 • Москва
1976 06.02.2009
847 8.10.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.10. Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
Методика дослідження акрекса, диносеба, каратана
 • Москва
1989 06.02.2009
848 8.10.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.10. Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
Методи визначення мікрокількості пестицидів
 • Москва
1984 06.02.2009
849 8.10.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.10. Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
Методика дослідження пестицидів різних груп методом тонкошарової хроматографії
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 02.03.2011
850 8.1.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Комплексне криміналістичне дослідження ЛФМ з використанням молекулярного спектрального аналізу в ІЧ-ділянці спектру
 • ВНДІСЕ
1969 06.02.2009
851 8.1.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження лакофарбових матеріалів з використанням методу якісного молекулярного спектрального аналізу в інфрачервоній ділянці спектру
 • ЦНДІСЕ МЮ СРСР
1969 06.02.2009
852 8.1.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження автомобільних фарб методами інфрачервоної спектрометрії
 • ЦНДІСЕ МЮ СРСР
1969 06.02.2009
853 8.1.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання прохідної електронної мікроскопії для диференціації стандартних лакофарбових покриттів
 • ЦНДІСЕ МЮ СРСР
1969 06.02.2009
854 8.1.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження художніх фарб
 • Борисов А.П.
1970 06.02.2009
855 8.1.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Мікрохімічне дослідження пігментної частини автоемалей синіх зелених тонів
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
856 8.1.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Застосування інфрачервоної спектроскопії в криміналістичних дослідженнях
 • Москва
1972 06.02.2009
857 8.1.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Мікрорентгенофазовий аналіз ЛФП ТЗ
 • КазНДІСЕ
1972 06.02.2009
858 8.1.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Методи аналізу лакофарбових матеріалів
 • Москва
1974 06.02.2009
859 8.1.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація і ідентифікація лакофарбових покриттів побутового призначення і автоемалей методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
860 8.11.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Проведення галохромних реакцій в шарах рідин
 • ВНДІ МВС
1970 06.02.2009