№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
941 8.1.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Мікрорентгенофазовий аналіз ЛФП ТЗ
 • КазНДІСЕ
1972 2022 06.02.2009 28.01.2022
942 8.1.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Методи аналізу лакофарбових матеріалів
 • Москва
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
943 8.1.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація і ідентифікація лакофарбових покриттів побутового призначення і автоемалей методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
944 8.11.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Проведення галохромних реакцій в шарах рідин
 • ВНДІ МВС
1970 2022 06.02.2009 28.01.2022
945 8.11.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Можливості експертного встановлення групової приналежності і єдиного джерела походження кам'яного вугілля
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1971 2022 06.02.2009 28.01.2022
946 8.11.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Дослідження клеючих речовин в ІЧ-області спектру
 • ВНДІ МВС
1972 2022 06.02.2009 28.01.2022
947 8.11.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Застосування інфрачервоної спектроскопії в криміналістичних дослідженнях
 • ВНДІ МВС
1972 2022 06.02.2009 28.01.2022
948 8.11.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Застосування тонкошарової хроматографії при дослідженні речових доказів
 • ВНДІ МВС
1973 2022 06.02.2009 28.01.2022
949 8.11.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Загальні питання дослідження речових доказів методами спектроскопії
 • ВНДІ МВС
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
950 8.11.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Криміналістичне дослідження мікрокількостей пластилінів
 • ВНДІСЕ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
951 8.11.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Дослідження тютюну і тютюнових виробів методом газової і газорідинної хроматографії
 • ВНДІСЕ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
952 8.11.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Виявлення і аналіз органічних розчинників при виробництві експертиз у справах, пов"язаних з порушенням правил техніки безпеки
 • ВНДІСЕ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
953 8.1.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання емісійного спектрального аналізу при проведенні експертиз побутових фарб
 • ВНДІСЕ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
954 8.11.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Порівняльне криміналістичне дослідження зольного залишку з місця події із зольними залишками спалених купюр грошових знаків різної номінальної вартості
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
955 8.11.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Дослідження фарбувальних речовин, що використовуються для охорони об"єктів від посягань
 • ВНДІСЕ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
956 8.11.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Виявлення і дослідження слідів препаратів хімічних пасток, виготовлених на основі базових сумішей
 • ВНДІ МВС
1978 2022 06.02.2009 28.01.2022
957 8.11.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Використання спеціальних хімічних речовин в боротьбі з крадіжками
 • ВНДІ МВС
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
958 8.11.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Дослідження спецбарвників
 • МЮ Ростов-на Дону
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
959 8.11.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Методичні рекомендації для експертів по дослідженню спецбарвників
 • Північно-Кавказький науково-дослідний інститут судових експертиз
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
960 8.11.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Комплексне дослідження мікрокількостей люмінесцентних речовин неорганічної природи
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022