№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1021 8.3.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хроматографічне і хімічне дослідження дисперсних барвників, що застосовуються для фарбування ацетатних тканин
 • Вільнюський НДІСЕ
1982 06.02.2009
1022 8.3.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження барвників забарвлених ацетатних волокон
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1023 8.3.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методики криміналістичного дослідження волокон
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1024 8.3.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження волоконних матеріалів і виробів з них
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1025 8.3.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Кількісне визначення кобальту і нікелю в текстильних волокнах, забарвлених металовмісними барвниками, методом атомно-абсорбційного аналізу
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1026 8.3.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Про можливість ідентифікації деяких кислотних металовмісних барвників
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1027 8.3.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Реконструкція текстильних тканин, що піддавалися спалюванню, і виробів з них
 • Москва
1984 06.02.2009
1028 8.3.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне дослідження виробів з волоконних матеріалів, виготовлених із застосуванням швейних машин
 • Москва
1985 06.02.2009
1029 8.3.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Застосування мікрохроматографічної техніки при дослідженні барвників для текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1030 8.3.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Можливості методу люмінесцентної мікроскопії при дослідженні мікрочастинок (фрагментів) текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1031 8.3.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Спектрофотометричний аналіз сірчистих барвників і тіозолей при судово-експертному дослідженні забарвлених текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1032 8.3.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення марки кубового барвника текстильних мікроволокон методами люмінесцентного аналізу і спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1033 8.3.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Можливості використання поляризаційного мікроскопа «МИН-8» при криміналістичному дослідженні волоконних матеріалів
 • Міністерство юстиції Азербайджанської РСР
1986 06.02.2009
1034 8.3.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Ідентифікаційне дослідження одиничних хімічних волокон і текстильних виробів
 • ВНДІ МВС
1986 06.02.2009
1035 8.3.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Диференціація поліакрилонітрильних волокон методом ІЧ – спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1036 8.3.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження катіонних барвників забарвлених поліакрилонітрильних волокон
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1037 8.3.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне експертне дослідження текстильних матеріалів одягу, що піддавалися спалюванню
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1038 8.3.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення механізму утворення волоконних компонентів пилу
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1039 8.3.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Порівняльне дослідження одиничних волокон штучного хутра
 • ЕКЦ МВС Росії
1992 06.02.2009
1040 8.3.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження одиничних волокон штучного хутра з діагностичною метою
 • ЕКЦ МВС Росії
1992 06.02.2009