№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
461 14.1.11 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження зорової пам"яті та сприймання простору (тест візуальної ретенції Бентона)
 • Київ
1952, 1986 2021 03.03.2010 28.01.2021
462 14.1.12 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика діагностики рівня інтелектуального розвитку "Шкала Бине-Симона"
 • Харків
1896, 1928 2021 03.03.2010 28.01.2021
463 14.1.13 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика діагностики рівня інтелектуального розвитку Векслера (шкали виміру інтелекту, субтести)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1939, 1969 2021 03.03.2010 28.01.2021
464 14.1.14 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження мотиваційної сфери особистості "Розподіл часу"
 • Москва, МГУ
1979 2021 03.03.2010 28.01.2021
465 14.1.15 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження мислення Виготського-Сахарова (формування понять)
 • Москва, МГУ
1927 2021 03.03.2010 28.01.2021
466 14.1.16 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження інтелектуального розвитку та особистісних властивостей
 • НДІ психіатрії МЗ РСФСР Москва МГУ
1926, 1949, 1963, 1970 2021 03.03.2010 28.01.2021
467 14.1.17 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика навчаючого експерименту (оцінка розумового рівня та визначення зони його найближчого розвитку)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1973 2021 03.03.2010 28.01.2021
468 14.1.18 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Рене Жиля (визначення особливостей поведінки та ставлення дитини до оточуючого)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1959, 1978 2021 03.03.2010 28.01.2021
469 14.1.19 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика незакінчених речень (різновид асоціативного проективного тесту)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1928, 1969 2021 03.03.2010 28.01.2021
470 14.1.20 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення когнітивного стилю особистості
 • Москва, МГУ
1954, 1985 2021 03.03.2010 28.01.2021
471 14.1.21 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика монологічного інтерв’ю
 • Москва, МГУ
1984 2021 03.03.2010 28.01.2021
472 14.1.22 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика вивчення індивідуально-психологічних конструктів особистості (техніка репертуарнихрольових конструктів Келлі)
 • Москва, МГУ
1955, 1975 2021 03.03.2010 28.01.2021
473 14.1.23 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика систематизованої фіксації та квантифікації одиниць психологічного змісту у досліджуваному матеріалі (контент-аналіз та інтент-аналіз)
 • АН СРСР
1920 2021 03.03.2010 28.01.2021
474 14.1.24 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження концентрації та стійкості уваги
 • Москва, НДІ МЗ РФССР
1895, 1928 2021 03.03.2010 28.01.2021
475 14.1.25 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "ЛОБ" - визначення ставлення особистості до захворювання (особистісний опитувальник інституту Бехтерева)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1983 2021 03.03.2010 28.01.2021
476 14.1.26 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Люшера (тест кольорового вибору) та її модифікація
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1980 2021 03.03.2010 28.01.2021
477 14.1.27 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення інтелектуального рівня, зорової та слухової пам’яті (Аналітичний тест інтелекту та тест пам’яті Мейлі)
 • Київ КГУ
1928, 1978 2021 03.03.2010 28.01.2021
478 14.1.28 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ММРІ (методика багатоаспективного дослідження особистості - Мінесотський багатофакторний особистісний опитувальник) та її модифікації (СМИЛ, СМОЛ, ММИЛ, МІНІ-МУЛЬТ)
 • Московський НДІ МЗ РФССР
1940, 1967 2021 03.03.2010 28.01.2021
479 14.1.29 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Мира-і-Лопеца (проективна методика дослідження особистості)
 • Ленінград, ЛГУ
1940, 1963, 1976 2021 03.03.2010 28.01.2021
480 14.1.30 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ПДО (психологічний діагностичний опитувальник А.Е. Личко для підліткового та юнацького віку)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1970 2021 03.03.2010 28.01.2021