№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1321 8.9.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Дослідження свинцю і свинцевих сплавів в переривчастій дузі змінного струму
 • ВНДІСЕ
1978 2022 06.02.2009 28.01.2022
1322 8.9.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Дослідження золотовмісних електролітів
 • Казахський НДІСЕ Міністерства юстиції Казахської РСР
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
1323 8.9.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Безеталонний метод кількісного спектрального аналізу олов'яно-свинцевих припоїв
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1324 8.9.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методика прямого неполум'яного атомно-адсорбційного визначення хрому і міді в текстильних мікроволокнах
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1325 8.9.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження виробів з металів і сплавів
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1326 8.9.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Лазерний мікроспектральний і атомно-абсорбційний аналіз вуглецевих сталей
 • ВНДІ МВС
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1327 8.9.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Встановлення родової (групової) приналежності чавунів і легованих сталей за допомогою безеталонного методу кількісного емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
1328 8.9.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Диференціація пропан-кисневої, ацетилен-кисневої і електродугової різки сталі при проведенні експертиз за фактом злому металевих об'єктів
 • ВільнюськийНДІСЕ Литовської РСР
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
1329 8.9.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження виробів із залізо-вуглецевих сплавів
 • Москва
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
1330 8.9.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження свинцевих сплавів методом кількісного безеталонного емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІ МВС
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
1331 8.9.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Порівняльне дослідження самородного золота
 • Москва
1985 2022 06.02.2009 28.01.2022
1332 8.9.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Срібло. Титрометричне визначення проби
 • ВНДІ МВС
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1333 8.9.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження золото-срібно-мідних сплавів за допомогою безеталонного мікроспектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1334 8.9.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Встановлення родової приналежності мікрочастинок низьколегованих інструментальних сталей методами металографії і РСМА
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1335 8.9.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження мідних сплавів
 • ВНДІ МВС
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
1336 8.9.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження срібла методами спектрального аналізу
 • ВНДІ МВС
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1337 8.9.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Діагностика і ідентифікація марок мідних сплавів по елементному складу
 • ВНДІ МВС
1989 2022 06.02.2009 28.01.2022
1338 8.9.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Рентгеноструктурний аналіз в криміналістиці і судовій експертизі
 • Київ УМК ВО
1989 2022 06.02.2009 28.01.2022
1339 8.9.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження металів, сплавів і виробів з них 1992, 1996 2022 06.02.2009 28.01.2022
1340 8.9.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методичні питання призначення та проведення експертиз металів і сплавів
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 2022 06.02.2009 28.01.2022