№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
401 14.1.04 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика встановлення заподіяння моральної шкоди та метод оцінки розміру компенсації спричинених страждань
 • Ерделевський О.М.
1997 2016 03.03.2010 29.01.2016
402 14.1.05 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологічного дослідження у кримінальних справах
 • Москва, МГУ
1998 03.03.2010
403 14.1.06 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологічного дослідження межових станів
 • Москва, НДІ психіатрії ім.професора В.П. Сербського
1999 03.03.2010
404 14.1.07 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження психологічного анамнезу
 • Ленинград, ЛГУ
1978 03.03.2010
405 14.1.08 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення типологічних психологічних особливостей особистості Айзенка (опитувальники)
 • Москва, МГУ
1964, 1968 03.03.2010
406 14.1.09 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження рівня інтелектуального розвитку Р. Амтхауера (тест структури інтелектуальної діяльності) 1953, 1974 03.03.2010
407 14.1.10 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика асоціативного експерименту
 • Москва, МГУ
1928, 1932 03.03.2010
408 14.1.11 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження зорової пам"яті та сприймання простору (тест візуальної ретенції Бентона)
 • Київ
1952, 1986 03.03.2010
409 14.1.12 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика діагностики рівня інтелектуального розвитку "Шкала Бине-Симона"
 • Харків
1896, 1928 03.03.2010
410 14.1.13 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика діагностики рівня інтелектуального розвитку Векслера (шкали виміру інтелекту, субтести)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1939, 1969 03.03.2010
411 14.1.14 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження мотиваційної сфери особистості "Розподіл часу"
 • Москва, МГУ
1979 03.03.2010
412 14.1.15 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження мислення Виготського-Сахарова (формування понять)
 • Москва, МГУ
1927 03.03.2010
413 14.1.16 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження інтелектуального розвитку та особистісних властивостей
 • НДІ психіатрії МЗ РСФСР Москва МГУ
1926, 1949, 1963, 1970 03.03.2010
414 14.1.17 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика навчаючого експерименту (оцінка розумового рівня та визначення зони його найближчого розвитку)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1973 03.03.2010
415 14.1.18 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Рене Жиля (визначення особливостей поведінки та ставлення дитини до оточуючого)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1959, 1978 03.03.2010
416 14.1.19 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика незакінчених речень (різновид асоціативного проективного тесту)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1928, 1969 03.03.2010
417 14.1.20 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення когнітивного стилю особистості
 • Москва, МГУ
1954, 1985 03.03.2010
418 14.1.21 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика монологічного інтерв’ю
 • Москва, МГУ
1984 03.03.2010
419 14.1.22 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика вивчення індивідуально-психологічних конструктів особистості (техніка репертуарнихрольових конструктів Келлі)
 • Москва, МГУ
1955, 1975 03.03.2010
420 14.1.23 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика систематизованої фіксації та квантифікації одиниць психологічного змісту у досліджуваному матеріалі (контент-аналіз та інтент-аналіз)
 • АН СРСР
1920 03.03.2010