№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
601 2.2.14 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Ідентифікаційне дослідження чорнила
 • ВНДІСЕ
1972 2022 06.02.2009 28.01.2022
602 2.2.15 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження в криміналістичній експертизі порушень заводами виготовлювачами рецептури чорнила
 • ВНДІСЕ
1972 2022 06.02.2009 28.01.2022
603 2.2.16 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Ідентифікаційне дослідження чорнила і паст кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
604 2.2.17 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження чорнила для фломастерів методами крапельного хімічного аналізу
 • ВНДІСЕ
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
605 2.2.18 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження чорнила для фломастерів
 • ВНДІСЕ
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
606 2.2.20 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методичні рекомендації щодо аналізу складу паст для кулькових ручок і чорнила
 • ВНДІСЕ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
607 2.2.21 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження фарбувальних речовин паст для кулькових ручок за допомогою електронних спектрів поглинання
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
608 2.2.22 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження фарбувальних речовин для копіювального паперу багаторазового використання фізико-хімічними методами
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
609 2.2.23 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження чорних типографських фарб методами ТШХ
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
610 2.2.24 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження матеріалів документів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
611 2.2.25 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників чорнила для авторучок «Радуга-2» методами розподільчої паперової та ТШХ
 • ВНДІСЕ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
612 2.2.26 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Якісне визначення смоли при порівняльному дослідженні паст кулькових ручок
 • Київський НДІСЕ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
613 2.2.27 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження спалених цінних паперів фізико-хімічними методами
 • ВНДІСЕ
1978 2022 06.02.2009 28.01.2022
614 2.2.28 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження штрихів, виконаних графітними олівцями
 • КазахстанНДІСЕ
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
615 2.2.29 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Використання дифузно-копіювального метода при кри-міналістичному дослідженні штрихів паст для кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
616 2.2.30 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Застосування РФА і ЕСА при криміналістичному дослідженні спалених цінних паперів
 • ВНДІСЕ
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
617 2.2.31 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Порівняльне дослідження барвників в стержнях і штрихах кольорових червоних олівців методами хроматографії і якісних реакцій
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
618 2.2.32 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження якісного складу барвників в стержнях синіх олівців і виконаних ними штрихах методами ТШХ і крапельного аналізу
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
619 2.2.33 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація електрографічних тонерів за електронними спектрами поглинання їх розчинів в етиловому спирті і хлористому метилені
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
620 2.2.34 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження орієнтації целюлози в газетному папері методом рентгенівського аналізу текстур
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022