№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1181 8.6.62 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика експертного дослідження трамадолу
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2007 06.02.2009
1182 8.6.63 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Криміналістичне дослідження деяких кустарно виготовлених препаратів методом газової хроматографії з використанням капілярної колонки НР FFAP
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 03.03.2010
1183 8.6.63 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження метадону
 • ЕКЦ Міністерства внутрішніх справ Росії
1992 06.02.2009
1184 8.6.64 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження деяких найбільш поширених «структурних аналогів» наркотичних засобів та психотропних речовин
 • ФС Російської федерації по контролю за обігом наркотиків
2010 03.03.2010
1185 8.6.66 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика експертного дослідження амфетамінів
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
1186 8.6.67 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення синтетичних канабіноїдів із застосуванням методів газової хроматографії, рідинної хроматографії з Q-TOF та CAD-детектуванням, отриманих за допомогою препаративної рідинної хроматографії (на прикладі 5F-ABICA, ММВ-2201, 5F-MDMB-PINACA)
 • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
2019 14.02.2020
1187 8.7.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Виявлення синтетичних барвників у фальсифікованих винах і соках
 • ВНДІ МВС
1969 06.02.2009
1188 8.7.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження коньяків
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
1189 8.7.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження виноградних вин
 • ВНДІ МВС
1974 06.02.2009
1190 8.7.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація купажу горілки марок «Екстра», «Столична» і «Водка» перкуриметричним методом
 • ВільнюськийНДІСЕ Литовської РСР
1974 06.02.2009
1191 8.7.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація виноградних і плодово-ягідних вин
 • ВНДІ МВС
1975 06.02.2009
1192 8.7.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Газохроматографічний метод визначення вуглеводів в зерново-картопельній бразі
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
1193 8.7.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження мікрокількостей спиртних напоїв заводського виготовлення методом капілярної газової хроматографії з метою їх диференціації по типах
 • ЦДНІЛСЕ МЮ РСФСР
1977 06.02.2009
1194 8.7.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Визначення цукру в мікрокількостях спиртних напоїв
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
1195 8.7.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження мікрокількостей невідомих спиртних напоїв методом капілярної газової хроматографії з метою їх диференціації
 • Федянин А.А.
1977 06.02.2009
1196 8.7.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження спиртовмісних рідин домашнього виготовлення (самогону, браги).
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1197 8.7.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація сухих вин по джерелу походження і часу виробництва методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1198 8.7.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Встановлення вихідної рослинної сировини в спиртовмісних рідинах домашнього вироблення
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1199 8.7.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Дослідження браг з різної сировини по анатомо-морфоло гічних ознаках
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1200 8.7.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація домашніх вин і браг, виготовлених з плодово-ягідної сировини
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009