№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1181 8.4.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Розробка методик криміналістичного дослідження нафтопродуктів та деяких органічних речовин за допомогою спектрального люмінесцентного аналізу
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 2022 06.02.2009 28.01.2022
1182 8.4.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження біопалива
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішініх справ України
2007 06.02.2009
1183 8.4.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Визначення методом газової хроматографії азотовмісних домішок основного характеру в автомобільних бензинах
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2022 06.02.2009 28.01.2022
1184 8.4.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика дослідження нових видів палива та їх сумішей для автотранспортних засобів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 2022 02.03.2012 28.01.2022
1185 8.4.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика встановлення критеріїв ідентифікації об'єктів нафтохімічної природи
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
1186 8.4.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика дослідження бінарних та складних сумішей нафтопродуктів
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса"
2019 28.01.2021
1187 8.4.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика дослідження автомобільних палив зміненого компонентного складу
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2022 07.03.2024
1188 8.5.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження картини оптичної неоднорідності осколків плоского скла з метою встановлення їх приналежності до єдиного цілого
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1969 2022 06.02.2009 28.01.2022
1189 8.5.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Мікроскопічні методи дослідження осколків стекол з метою диференціації
 • ВНДІСЕ
1971 2022 06.02.2009 28.01.2022
1190 8.5.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Використання когерентного випромінювання оптичних квантових генераторів (лазерів) при ідентифікаційних дослідженнях плоского скла
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
1191 8.5.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження деяких характеристик листових стекол для цілей диференціації їх по способах виробництва
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
1192 8.5.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Порівняльне дослідження стекол методом сумішевих дисперсійних світлофільтрів
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
1193 8.5.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування колориметричного аналізу при криміналістичному дослідженні органічних стекол
 • ВНДІСЕ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
1194 8.5.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування методів люмінесцентного і рефрактометричного аналізу при дослідженні листових стекол
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1195 8.5.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Люмінесцентний спектральний аналіз з лазерним збудженням при низькій температурі в криміналістичному дослідженні скла
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1196 8.5.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Використання фізичних методів у криміналістичному дослідженні протитуманних фарних розсіювачів
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1197 8.5.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Встановлення природи мікрочасток скла
 • ВНДІСЕ
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
1198 8.5.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження виробів з скла методом кількісного емісійного спектрального аналізу по відносних концентраційних оцінках
 • ВНДІСЕ
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
1199 8.5.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження світотехничного /фарного/ и будівельного /листового/ скла
 • ВНДІСЕ
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
1200 8.5.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження шаруватої структури листового скла
 • ВНДІСЕ
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022