№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
561 2.2.45 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація водорозчинних матеріалів письма за якісним складом барвників і безкольорових компонентів
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
562 2.2.46 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження безколірних компонентів водорозчинних матеріалів письма методом ГРХ
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
563 2.2.47 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження тонерів електрофотографічних копій мето-дом ІК-Фурє-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
564 2.2.48 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження елементного складу паперу
 • ВНДІСЕ
1993 06.02.2009
565 2.2.49 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження матеріалів письма в штрихах
 • ВНДІСЕ
1993 06.02.2009
566 2.2.50 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення відносного вмісту фенілгліколя в штрихах паст для кулькових ручок, які не містять фталоціанінових барвників
 • ВНДІСЕ
1994 06.02.2009
567 2.2.51 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження паперу
 • КДБ при РМ СРСР
1977 03.03.2010
568 2.2.52 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів письма
 • КДБ при РМ УРСР
1961 03.03.2010
569 2.2.53 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження технічних паперів
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1981 03.03.2010
570 2.2.54 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження чорних поліграфічних фарб
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1981 03.03.2010
571 2.2.55 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів документів
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1982 03.03.2010
572 2.2.56 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження паперу
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1983 03.03.2010
573 2.2.57 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження чорних поліграфічних фарб
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1983 03.03.2010
574 2.2.58 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів письма та друку
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1983 03.03.2010
575 2.2.58 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження фарбуючих речовин текстів, нанесених за допомогою лазерних принтерів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
576 2.3.01 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика криміналістичного дослідження відбитків печаток та штампів
 • ВНДІСЕ
 • СРСР
1960 06.02.2009
577 2.3.02 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Особливості відбитків виконаних електрофотографичним способом, методика їх криміналістичного дослідження
 • Чередниченко Л.А.
1968 06.02.2009
578 2.3.03 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження відбитків печатних форм
 • Павленко С.Д.
1970 06.02.2009
579 2.3.04 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження відбитків, що отриманні за допомогою копіювально-множильної техніки
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1972 06.02.2009
580 2.3.05 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика дослідження відбитків печаток і штампів
 • ВНДІСЕ
 • СРСР
1973 06.02.2009