№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
561 17.0.04 17. Експертиза спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
Віднесення технічних засобів негласного аудіо-, відеоконтролю та спостереження за особою, річчю або місцем до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (ДСК)
 • Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
2019 14.02.2020
562 17.0.05 17. Експертиза спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
Експертиза спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (загальна методика)
 • Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
2021 28.01.2022
563 18.1.01 18. Ветеринарна експертиза
18.1. Ветеринарні дослідження
Методика судово-ветеринарного дослідження тварин з метою встановлення їх каліцтва
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"
2023 28.04.2023
564 18.1.02 18. Ветеринарна експертиза
18.1. Ветеринарні дослідження
Методика судово-ветеринарної експертизи трупів тварин
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"
2023 28.04.2023
565 19.1.01 19. Історико-археологічна експертиза
19.1. Історико-археологічні дослідження земельних ділянок
Методика дослідження рухомих археологічних предметів (артефактів)
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"
2023 28.04.2023
566 2.0.02 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, виготовлених з використанням новітніх технологій
 • Одеський НДІСЕ, Кіровоградське відділення ОНДІСЕ, Київський НДІСЕ
2010 02.03.2012
567 2.0.03 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика встановлення послідовності виконання штрихів, утворених електрографічним способом та пастами для кулькових ручок, за відсутністю ділянок їх взаємного перетину
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
568 2.0.04 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика дослідження згаслих текстів, що виконані на термопапері
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2018 14.02.2020
569 2.1.01 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика фотографічного виявлення угаслих текстів
 • ВНДІСЕ СРСР
1989 06.02.2009
570 2.1.02 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Фізичні методи виявлення невидимих текстів
 • ВНДІ Прокуратури СРСР
1961 06.02.2009
571 2.1.03 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення послідовності нанесення перетнутих штрихів кулькових ручок адсорбційно-люмінісцентним методом
 • ВНДІСЕ СРСР
1973 06.02.2009
572 2.1.04 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження розірваних документів з метою ідентифікації цілого по його частинах
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
573 2.1.05 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження приладів для письма з метою їх ідентифікації
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
574 2.1.06 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Відновлення змісту документів
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1974 06.02.2009
575 2.1.07 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Дослідження встановлення можливості хронологічної послідовності виконання перехрещующихся штрихів за допомогою полімерної пасти "К"
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1980 2019 06.02.2009 18.01.2019
576 2.1.08 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Криміналістичне дослідження документів с витравленими (змитими) записами
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
577 2.1.09 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження документів з метою встановлення переклеювання
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
578 2.1.10 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення внесення в текст дописок
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
579 2.1.11 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення підробки документа, виконаної із застосуванням копіювальної техніки, принтерів та ПЕОМ (виготовлення документів шляхом монтажу)
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 06.02.2009
580 2.1.12 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Експертне діагностичне дослідження документів, що виконані за допомогою комп’ютерних технологій
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009 28.01.2022