№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1241 8.9.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Порівняльне дослідження самородного золота
 • Москва
1985 06.02.2009
1242 8.9.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Срібло. Титрометричне визначення проби
 • ВНДІ МВС
1986 06.02.2009
1243 8.9.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження золото-срібно-мідних сплавів за допомогою безеталонного мікроспектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1244 8.9.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Встановлення родової приналежності мікрочастинок низьколегованих інструментальних сталей методами металографії і РСМА
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1245 8.9.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження мідних сплавів
 • ВНДІ МВС
1987 06.02.2009
1246 8.9.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження срібла методами спектрального аналізу
 • ВНДІ МВС
1988 06.02.2009
1247 8.9.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Діагностика і ідентифікація марок мідних сплавів по елементному складу
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1248 8.9.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Рентгеноструктурний аналіз в криміналістиці і судовій експертизі
 • Київ УМК ВО
1989 06.02.2009
1249 8.9.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження металів, сплавів і виробів з них 1992 06.02.2009
1250 8.9.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методичні питання призначення та проведення експертиз металів і сплавів
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 06.02.2009
1251 8.9.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження матеріалів і речовин методом рентгенівського флуоресцентного аналізу
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 06.02.2009
1252 8.9.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методика дослідження електричних провідників з ознаками короткого замикання
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
1253 8.9.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методика експертного дослідження орденів та медалей
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
1254 9.1.01 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика мікроскопічного аналізу деяких речовин рослинного походження
 • Жадовський Е.А.
1934 06.02.2009
1255 9.1.02 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика анатомічної діагностики вегетативних наземних органів злаків та їх частинок
 • ВНДІСЕ
1967 06.02.2009
1256 9.1.03 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика дослідження зерна
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1970 06.02.2009
1257 9.1.04 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика дослідження деревини
 • РВВ Міністерства внутрішніх справ України
1970 06.02.2009
1258 9.1.05 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика дендрохронологічного аналізу деревини
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
1259 9.1.06 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика дослідження кори
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
1260 9.1.07 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Загальна методика дослідження об’єктів біологічного походження
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009