№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1381 9.5.01 9. Біологічна експертиза
9.5. Молекулярно-генетичні дослідження
Методика проведення молекулярно-генетичних досліджень
  • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
2017 18.01.2019
1382 9.6.01 9. Біологічна експертиза
9.6. Дослідження волосся
Методика проведення досліджень волосся людини
  • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
  • Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
2021 28.01.2022
1383 9.6.02 9. Біологічна експертиза
9.6. Дослідження волосся
Методика проведення дослідження волосся тварин
  • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
  • Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
  • Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
2023 17.08.2023
1384 9.7.01 9. Біологічна експертиза
9.7. Одорологічні дослідження
Методика проведення одорологічних досліджень
  • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
  • Вінницький НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2021 28.01.2022