№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
121 10.5.03 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика експертного дослідження методів організації робіт із ліквідації надзвичайних ситуацій
 • Донецьк
2004 2022 05.06.2009 28.01.2022
122 10.5.04 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика експертного дослідження методів управління та організації аварійно-рятувальних робіт
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 2022 05.06.2009 28.01.2022
123 10.5.05 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Загальні положення судової гірничотехнічної експертизи
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 2022 05.06.2009 28.01.2022
124 10.5.06 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика дослідження причинно-наслідкових залежностей при виконанні гірничотехнічних експертиз
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 2022 05.06.2009 28.01.2022
125 10.5.07 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика виконання судової гірничотехнічної експертизи
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 2022 05.06.2009 28.01.2022
126 10.5.09 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика експертних досліджень порушень вимог ергономіки по справах, пов`язаних з невиконанням правил елeктробезпеки
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 05.06.2009
127 10.5.10 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика проведення судових експертиз, які досліджують причини та наслідки недотримання вимог правил техніки безпеки та охорони праці на автомобільному транспорті
 • Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 2022 02.03.2011 28.01.2022
128 10.5.11 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методичні рекомендації з проведення судової експертизи з дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці у морських (річкових) портах
 • Одеський НДІСЕ Мін'юсту
2014 2022 29.01.2016 28.01.2022
129 10.5.11 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика експертного дослідження техніко-організаційних причин, умов та наслідків екологічних правопорушень
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
130 10.5.12 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика вимірювання електропровідності водних розчинів для визначення хімічного класу фасованих мінеральних вод
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
131 10.5.13 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика проведення судових експертиз з безпеки життєдіяльності
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2019 28.01.2021
132 10.5.14 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика дослідження нещасних випадків, пов'язаних з невиконанням технологічних вимог на виробництві
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса"
2019 28.01.2021
133 10.5.15 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика комплексного експертного дослідження нещасних випадків, повязаних з електротравматизмом
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса"
2019 28.01.2021
134 10.5.16 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика встановлення причинно-наслідкових зв’язків та зв’язків обумовленості при вирішенні ситуаційних завдань в інженерно-технічних експертизах
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса" Міністерства юстиції України
2020 28.01.2022
135 10.5.17 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика проведення судової експертизи з безпеки життєдіяльності та охорони праці
 • Дніпропетровський НДУСЕ Міністерства юстиції України
2021 28.04.2023
136 10.5.18 10. Інженерно-технічна експертиза
10.5. Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Методика проведення судових експертиз дослідження причин та наслідків недотримання вимог правил охорони праці та безпеки життєдіяльності на залізничному транспорті
 • Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
2022 07.03.2024
137 10.6.01 10. Інженерно-технічна експертиза
10.6. Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
Методика визначення якості виконаних будівельних та будівельно-монтажних робіт
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1998 05.06.2009
138 10.6.02 10. Інженерно-технічна експертиза
10.6. Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
Організація проведення судових будівельно-технічних експертиз по цивільних справах
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 05.06.2009
139 10.6.03 10. Інженерно-технічна експертиза
10.6. Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
Дослідження пошкоджень (дефектів) квартир внаслідок їх залиття
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 05.06.2009
140 10.6.04 10. Інженерно-технічна експертиза
10.6. Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
Встановлення причин підвищеної вологості квартир і будинків
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 05.06.2009