№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
421 1.2.16 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Методика вирішення судово-авторознавчих класифікаційних завдань щодо встановлення соціально-біографічного портрета автора документа
 • Харківський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
422 1.2.17 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Методика лінгвістичних досліджень висловлювань образливого характеру в писемному мовленні
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
423 1.2.18 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Загальна методика судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи
 • Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
2019 14.02.2020
424 1.2.19 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Методика семантико-текстуальних досліджень висловлювань, виражених у формі закликів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2018 14.02.2020
425 1.2.20 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Методика почеркознавчого дослідження рукописних записів, виконаних латиницею
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2018 14.02.2020
426 12.2.01 12. Товарознавча експертиза
12.2. Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
Методика визначення ринкової вартості сільськогосподарської техніки
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2022 06.02.2009 28.01.2022
427 12.2.02 12. Товарознавча експертиза
12.2. Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
Методика визначення коефіцієнтів підвищення вартості запасних частин до транспортних засобів іноземного виробництва
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2022 06.02.2009 28.01.2022
428 12.2.03 12. Товарознавча експертиза
12.2. Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
Методика визначення обсягу ремонтних дій при встановленні розміру матеріального збитку, заподіяного власнику колісного транспортного засобу
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
429 12.2.04 12. Товарознавча експертиза
12.2. Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
Методика визначення обсягу ремонтних дій при встановленні розміру матеріального збитку, заподіяного власнику колісного транспортного засобу
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Львівський НДІСЕ міністерства юстиції України
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2023 28.04.2023
430 1.2.21 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Методика семантико-текстуальних досліджень мовленнєвого акту "погроза"
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"
2023 28.04.2023
431 1.2.22 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
Методика семантико-текстуальних досліджень мовленнєвих актів пропозиції, обіцянки, прийняття або спонукання до надання будь-якої вигоди
 • Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України
2022 07.03.2024
432 12.3.01 12. Товарознавча експертиза
12.3. Оцінка судноплавних засобів
Методика щодо визначення ринкової вартості судноплавних засобів та їх складових 2021 28.04.2023
433 13.1.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.1. Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
Методика проведення судових експертиз літературних творів
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
434 13.1.1.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.1. Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
Методика проведення судових експертиз, пов'язаних з кресленнями - об'єктами авторського права
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
435 13.1.1.03 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.1. Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
Методика проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності
2019 14.02.2020
436 13.1.1.04 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.1. Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
Методика дослідження ознак використання та відтворення персонажів анімаційних творів та творів образотворчого мистецтва
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2019 14.02.2020
437 13.1.1.05 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.1. Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
Методика проведення судових експертиз фотографічних творів як об'єктів авторського права
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2019 28.01.2021
438 13.1.2.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.2. Дослідження,пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних(базами даних)
Методика комплексного дослідження ознак неліцензійності використання пропрієнтарного програмного забезпечення
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
439 13.1.2.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.2. Дослідження,пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних(базами даних)
Методика розрахунку трудомісткості розробки програмних продуктів на основі COCOMO II (при одночасному застосуванні моделі раннього проектування та пост-архітектурної моделі)
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2023 28.04.2023
440 13.2.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.2. Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
Методика проведення досліджень оптичних носіїв, що містять об’єкти авторського права та суміжних прав
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2008 03.03.2010