№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
421 14.1.24 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження концентрації та стійкості уваги
 • Москва, НДІ МЗ РФССР
1895, 1928 03.03.2010
422 14.1.25 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "ЛОБ" - визначення ставлення особистості до захворювання (особистісний опитувальник інституту Бехтерева)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1983 03.03.2010
423 14.1.26 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Люшера (тест кольорового вибору) та її модифікація
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1980 03.03.2010
424 14.1.27 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення інтелектуального рівня, зорової та слухової пам’яті (Аналітичний тест інтелекту та тест пам’яті Мейлі)
 • Київ КГУ
1928, 1978 03.03.2010
425 14.1.28 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ММРІ (методика багатоаспективного дослідження особистості - Мінесотський багатофакторний особистісний опитувальник) та її модифікації (СМИЛ, СМОЛ, ММИЛ, МІНІ-МУЛЬТ)
 • Московський НДІ МЗ РФССР
1940, 1967 03.03.2010
426 14.1.29 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Мира-і-Лопеца (проективна методика дослідження особистості)
 • Ленінград, ЛГУ
1940, 1963, 1976 03.03.2010
427 14.1.30 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ПДО (психологічний діагностичний опитувальник А.Е. Личко для підліткового та юнацького віку)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1970 03.03.2010
428 14.1.31 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ПД (дослідження потреби у досягненнях та мотивації досягнень)
 • Москва, МГУ
1978 03.03.2010
429 14.1.32 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження виявів тривоги (Шкала тривоги Ж. Тейлора та її модифікації)
 • Ленінград, ЛГУ
1953, 1966 03.03.2010
430 14.1.33 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження психологічних особливостей уваги та сесомоторних реакцій (проба Е. Крепелина, таблиця Шульте, коректурна проба Бурдона-Анфімова, проба на переключення, відлічування, розстановка чисел, тощо)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. Бехтерева
1959 03.03.2010
431 14.1.34 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження психологічних особливостей пам’яті (тест зорової та слухової пам’яті, корткочасної, оперативної пам’яті, пам’яті на числа, образи, тощо)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1969 03.03.2010
432 14.1.35 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження рівня інтелектуального розвитку Дж. Равена (шкали прогресивних матриць Равена)
 • Київ, КГУ
1936, 1974 03.03.2010
433 14.1.36 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження рівня та перебігу процесів мислення (класифікація, виключення, виділення суттєвих ознак, утворення простих та складних аналогій, пояснення метафор, прислів’їв, визначення закономірностей, тощо)
 • Москва, МГУ
1911, 1962 03.03.2010
434 14.1.37 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження психологічних особливостей та індивідуальних властивостей сприймання (обсяг, константність, ілюзії, ідентифікація, тощо)
 • Москва, МГУ
1967 03.03.2010
435 14.1.38 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Малюнок сім’ї"
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1947, 1952, 1977 03.03.2010
436 14.1.39 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика С. Розенцвейга (дослідження реакцій фрустрації)
 • Москва, МГУ
1945, 1973 03.03.2010
437 14.1.40 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Г.Роршаха (дослідження психологічних особливостей провідних детермінант життєдіяльності особистості)
 • Київ, КГУ
1921, 1974 03.03.2010
438 14.1.41 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Тест руки" (Hand Test)
 • Москва, НДІ Прокуратури СРСР
1962, 1986 03.03.2010
439 14.1.42 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження ставлення до себе (опитувальники самоставлення особистості)
 • Москва, МГУ
1985 03.03.2010
440 14.1.43 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Сематичний диференціал Ч. Осгуда"
 • Москва, МГУ
1957, 1986 03.03.2010