№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
481 14.1.31 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ПД (дослідження потреби у досягненнях та мотивації досягнень)
 • Москва, МГУ
1978 2021 03.03.2010 28.01.2021
482 14.1.32 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження виявів тривоги (Шкала тривоги Ж. Тейлора та її модифікації)
 • Ленінград, ЛГУ
1953, 1966 2021 03.03.2010 28.01.2021
483 14.1.33 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження психологічних особливостей уваги та сесомоторних реакцій (проба Е. Крепелина, таблиця Шульте, коректурна проба Бурдона-Анфімова, проба на переключення, відлічування, розстановка чисел, тощо)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. Бехтерева
1959 2021 03.03.2010 28.01.2021
484 14.1.34 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження психологічних особливостей пам’яті (тест зорової та слухової пам’яті, корткочасної, оперативної пам’яті, пам’яті на числа, образи, тощо)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1969 2021 03.03.2010 28.01.2021
485 14.1.35 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження рівня інтелектуального розвитку Дж. Равена (шкали прогресивних матриць Равена)
 • Київ, КГУ
1936, 1974 2021 03.03.2010 28.01.2021
486 14.1.36 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження рівня та перебігу процесів мислення (класифікація, виключення, виділення суттєвих ознак, утворення простих та складних аналогій, пояснення метафор, прислів’їв, визначення закономірностей, тощо)
 • Москва, МГУ
1911, 1962 2021 03.03.2010 28.01.2021
487 14.1.37 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження психологічних особливостей та індивідуальних властивостей сприймання (обсяг, константність, ілюзії, ідентифікація, тощо)
 • Москва, МГУ
1967 2021 03.03.2010 28.01.2021
488 14.1.38 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Малюнок сім’ї"
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1947, 1952, 1977 2021 03.03.2010 28.01.2021
489 14.1.39 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика С. Розенцвейга (дослідження реакцій фрустрації)
 • Москва, МГУ
1945, 1973 2021 03.03.2010 28.01.2021
490 14.1.40 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Г.Роршаха (дослідження психологічних особливостей провідних детермінант життєдіяльності особистості)
 • Київ, КГУ
1921, 1974 2021 03.03.2010 28.01.2021
491 14.1.41 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Тест руки" (Hand Test)
 • Москва, НДІ Прокуратури СРСР
1962, 1986 2021 03.03.2010 28.01.2021
492 14.1.42 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження ставлення до себе (опитувальники самоставлення особистості)
 • Москва, МГУ
1985 2021 03.03.2010 28.01.2021
493 14.1.43 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Сематичний диференціал Ч. Осгуда"
 • Москва, МГУ
1957, 1986 2021 03.03.2010 28.01.2021
494 14.1.44 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Дошка форм Сегена" (дослідження рівня розумового розвитку дітей)
 • Москва, МГУ
1886, 1970 2021 03.03.2010 28.01.2021
495 14.1.45 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Сонди тест" (дослідження соціальної перцепції та інстинктивних потреб особистості) 1939, 1986 2021 03.03.2010 28.01.2021
496 14.1.46 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ТАТ (тест тематичний апперцепції) - дослідження мотиваційних диспозицій особистості
 • Київ, КГУ
 • Москва, МГУ
1935, 1943, 1978, 1980 2021 03.03.2010 28.01.2021
497 14.1.47 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Дослідження рівня суб’єктивного контролю (шкала локусу контролю Дж. Роттера)
 • Москва, МГУ
1984 2021 03.03.2010 28.01.2021
498 14.1.48 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Р. Кетелла (16-ти факторний особистісний опитувальник) та її варіанти
 • Ленінград, ЛГУ
1950, 1973 2021 03.03.2010 28.01.2021
499 14.1.49 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки САН (стан, активність, настрій)
 • Москва, МГУ
1973 2021 03.03.2010 28.01.2021
500 14.1.50 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн
 • Москва, НДІ МЗ СРСР
1970 2021 03.03.2010 28.01.2021