№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1081 8.4.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Способи очищення екстрактів легкозаймистих нафтопродуктів (ЛВНП) від соэкстрактивних ліпідних речовин
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1082 8.4.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне дослідження СМ, використовуваних на автотранспорті в цілях визначення їх родової приналежності
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1083 8.4.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Криміналістичне дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів
 • ВНДІСЕ
1987, 1989 06.02.2009
1084 8.4.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження СМ використовуваних на автотранспорті в цілях визначення їх родової приналежності
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1085 8.4.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Особливості проведення експертизи по виявленню слідів НП і ГСМ в об'єктах, вилучених після гасіння пожежі
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1086 8.4.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження структурно-групового складу ММ, які використовуються на автотранспорті
 • Вища школа
1988 06.02.2009
1087 8.4.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Сажа як носій нафтопродуктів в криміналістичній експертизі
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1989 06.02.2009
1088 8.4.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження залишкових кількостей запальної суміші
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1089 8.4.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Принципи оцінки даних, що отримуються методом ТСХ при дослідженні ЛВНП, що горіли на деревині з різними покриттями
 • Ленінградський філ. ВНДІПО
1989 06.02.2009
1090 8.4.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження моторних для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1091 8.4.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження трансмісійних для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1092 8.4.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження пластичних мастил для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1991 06.02.2009
1093 8.4.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Розробка криміналістичних рекомендацій криміналістичного дослідження мастильних матеріалів методами молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій області спектра, тонкошарової хроматографії
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 06.02.2009
1094 8.4.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Розробка методик криміналістичного дослідження нафтопродуктів та деяких органічних речовин за допомогою спектрального люмінесцентного аналізу
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 06.02.2009
1095 8.4.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження біопалива
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішініх справ України
2007 06.02.2009
1096 8.4.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Визначення методом газової хроматографії азотовмісних домішок основного характеру в автомобільних бензинах
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009
1097 8.4.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика дослідження нових видів палива та їх сумішей для автотранспортних засобів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
1098 8.4.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика встановлення критеріїв ідентифікації об'єктів нафтохімічної природи
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
1099 8.5.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження картини оптичної неоднорідності осколків плоского скла з метою встановлення їх приналежності до єдиного цілого
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1969 06.02.2009
1100 8.5.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Мікроскопічні методи дослідження осколків стекол з метою диференціації
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009