№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1081 8.2.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Ідентифікація полімерних плівок
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1082 8.2.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Криміналістичне дослідження клеючих речовин
 • ВНДІСЕ
1966 2022 06.02.2009 28.01.2022
1083 8.2.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Експертне дослідження синтетичних клеючих матеріалів
 • ЕКЦ МВС
1991 2022 06.02.2009 28.01.2022
1084 8.3.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика порівняльного дослідження текстильних тканин
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1963 2022 06.02.2009 28.01.2022
1085 8.3.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1967 2022 06.02.2009 28.01.2022
1086 8.3.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хімічний аналіз барвників для бавовни безпосередньо на волокні
 • ВНДІСЕ
1971 2022 06.02.2009 28.01.2022
1087 8.3.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Колористичний і хімічний аналізи деяких кислотних барвників для вовни
 • ВНДІСЕ
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
1088 8.3.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хроматографічний аналіз деяких груп кислотних барвників для вовни
 • ВНДІСЕ
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
1089 8.3.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрокількостей волоконних матеріалів у вигляді накладень на речових доказах
 • ЦНДІКЛ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
1090 8.3.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження органічних барвників природних волокон
 • ВНДІСЕ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
1091 8.3.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Масс-спектрометричне дослідження барвників для бавовни
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
1092 8.3.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Ідентифікація виробів з волоконних матеріалів за окремими частинами
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
1093 8.3.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Про ідентифікацію текстильних матеріалів в криміналістиці і матеріалознавстві
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
1094 8.3.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методи встановлення природи штучних хімічних і синтетичних волокон
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
1095 8.3.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення слідів термічної дії на текстильних матеріалах
 • ВНДІСЕ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
1096 8.3.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Використання хімічних досліджень в практиці проведення криміналістичних експертиз волоконних матеріалів
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
1978 2022 06.02.2009 28.01.2022
1097 8.3.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Встановлення виду одиничних хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
1098 8.3.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Вивчення колористичних, хімічних, хроматографічних і спектральних властивостей дисперсних барвників вітчизняного і імпортного виробництва для фарбування ацетатних волокон і тканин з них
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Міністерство юстиції Узбецької РСР
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
1099 8.3.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика виділення барвників із забарвлених поліефірних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
1100 8.3.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика виділення барвників із забарвлених поліефірних, поліуретанових і поліакрилонітрильних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022