№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1061 8.4.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Зміна компонентного складу світлих НП при вигоранні у відкритій ємкості
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1062 8.4.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методи витягання і концентрації мікрокількостей ЛВЖ і ГЖ
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1063 8.4.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Криміналістичне дослідження багатокомпонентних сумішей і розчинників, використовуваних в побутових і виробничих цілях
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1064 8.4.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення бензинів і на об'єктах, що піддалися температурній дії, методами ТШХ і УФ
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1065 8.4.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Можливості ТШХ в криміналістичному дослідженні бітумів
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1066 8.4.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження можливості виявлення залишків згорання світлих НП на дерев'яних конструкціях і предметах після пожежі
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1067 8.4.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і дослідження залишків світлих НП на обгорілих тканинах
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1068 8.4.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і дослідження залишків випаровування світлих нафтопродуктів з поверхні деревини
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1069 8.4.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Вивчення впливу речовин, присутніх на одязі, на результати досліджень
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1070 8.4.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження ароматичної частини бензину з поверхні тканин, що піддалися горінню
 • Исламов Т.Х., Ташкент
1985 06.02.2009
1071 8.4.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і дослідження слідів легкозаймистих і горючих рідин в речових доказах, що вилучаються з місця пожежі
 • ВНДІПО МВС
1985 06.02.2009
1072 8.4.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Криміналістичне дослідження змінених світлих нафтопродуктів методом капілярної газової хроматографії
 • ВНДІ МВС
1985 06.02.2009
1073 8.4.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження пластичних мастил з деталей автотранспортних засобів
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1074 8.4.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Асортимент, склад, технологія виробництва бітумів і методи їх дослідження
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1075 8.4.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження моторних масел, використовуваних в автомобілях ГАЗ, методом капілярної ГЖХ
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1076 8.4.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Зміна структурно-группового складу вуглеводнів автомобільних нафтомастил під дією грунтів
 • Вища школа
1986 06.02.2009
1077 8.4.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика газохроматографічно го дослідження бензинів в цілях встановлення марки і і факту змішування з іншим паливом
 • Вища школа
1986 06.02.2009
1078 8.4.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Диференціація бітумів по складу парамагнітних центрів
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1079 8.4.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика газохроматографічного дослідження бензинів в цілях встановлення мазкі і факту змішення з іншим
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1080 8.4.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження обгорілих залишків деревно-стружкових плит
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009