№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1301 9.2.08 9. Біологічна експертиза
9.2. Дослідження об'єктів тваринного походження
Методика дослідження ентомологічних об’єктів
  • Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров"я України
1991 06.02.2009
1302 9.2.09 9. Біологічна експертиза
9.2. Дослідження об'єктів тваринного походження
Методика ентомологічного аналізу при дослідженні грунтів
  • ВНДІСЕ
1993-1994 06.02.2009
1303 9.2.10 9. Біологічна експертиза
9.2. Дослідження об'єктів тваринного походження
Методика дослідження пуху та пір’я птахів
  • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1998 06.02.2009
1304 9.2.11 9. Біологічна експертиза
9.2. Дослідження об'єктів тваринного походження
Методика дослідження ентомофауни трупа з метою визначення давнини настання смерті
  • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
1305 9.2.12 9. Біологічна експертиза
9.2. Дослідження об'єктів тваринного походження
Методика дослідження комплексів комах-шкідників зерна та зернопродуктів
  • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
1306 9.2.13 9. Біологічна експертиза
9.2. Дослідження об'єктів тваринного походження
Методика судово-біологічних досліджень пошкоджень будівельних матеріалів (деревини) комахами
  • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 03.03.2010
1307 9.5.01 9. Біологічна експертиза
9.5. Молекулярно-генетичні дослідження
Методика проведення молекулярно-генетичних досліджень
  • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
2017 18.01.2019