№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1301 8.8.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика спорово-пилкового аналізу грунтів
 • ВНДІСЕ
1971 2022 06.02.2009 28.01.2022
1302 8.8.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика спорово-пилкового аналізу для диференціації та локалізації ділянок місцевості грунтів
 • ВНДІСЕ
1973 2022 06.02.2009 28.01.2022
1303 8.8.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика діатомового аналізу грунтів
 • ВНДІСЕ
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
1304 8.8.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика діагностики мінералів-карбонатів грунтів
 • ВНДІСЕ
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
1305 8.8.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика фотометричного визначення активності грунтової інвертази
 • ВНДІСЕ
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
1306 8.8.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження будівельних матеріалів
 • Вища школа
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
1307 8.8.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика екстракційно-спектрофотометричного визначення обмінного двох- та трьохвалентного заліза у грунтах
 • ВНДІСЕ
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
1308 8.8.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження забруднень грунтів
 • ВНДІСЕ
1984 2022 06.02.2009 28.01.2022
1309 8.8.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження визначення важких металів у грунтах
 • ВНДІСЕ
1985 2022 06.02.2009 28.01.2022
1310 8.8.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження грунтів
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1311 8.8.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження елементного складу малих кількостей грунтів
 • ВНДІСЕ
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
1312 8.8.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження мінералогічного складу малих кількостей грунтів
 • ВНДІ МВС
1989 2022 06.02.2009 28.01.2022
1313 8.8.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження деяких компонентів грунтів
 • ВНДІСЕ
1989 2022 06.02.2009 28.01.2022
1314 8.8.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження об"єктів грунтового та мінералогічного походження
 • ВНДІСЕ
1990 2022 06.02.2009 28.01.2022
1315 8.8.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика альгологічного дослідження грунтів
 • ВНДІ МВС
1990 2022 06.02.2009 28.01.2022
1316 8.8.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика експертного дослідження гумусних показників грунтів
 • ВНДІСЕ СРСР
1994 2022 06.02.2009 28.01.2022
1317 8.9.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Визначення марок олов'яно-свинцевих припоїв методом спектрографії
 • ВНДІОП МОСБ
1966 2022 06.02.2009 28.01.2022
1318 8.9.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Спектральний аналіз металів і сплавів з попереднім відбором проби
 • Москва
1968 2022 06.02.2009 28.01.2022
1319 8.9.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Спектральний аналіз з використанням переривчастої дуги при криміналістичному дослідженні свинцевих боєприпасів
 • ВНДІСЕ
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
1320 8.9.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Визначення температурно-тимчасового інтервалу нагріву металів по кольорах побіглості при проведенні металографічної експертизи
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022