№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
341 1.1.27 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Методичні рекомендації вирішення судово-почеркознавчих діагностичних задач
 • Білоруський НДІСЕ Міністерство юстиції Білоруської РСР
1982 06.02.2009
342 1.1.28 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних від імені осіб похилого та старечого віку
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
343 1.1.29 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Встановлення похилого та старечого віку виконавця рукописного тексту
 • ВНДІСЕ
1984 2019 06.02.2009 18.01.2019
344 1.1.30 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація справжніх підписів і підписів, виконаних з наслідуванням після попереднього тренування
 • ВНДІСЕ
1984 2022 06.02.2009 30.09.2022
345 11.3.01 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика експертного дослідження операцій з кредитування фізичних осіб
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 2022 03.03.2010 28.01.2022
346 11.3.02 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення судовою фінансово-економічною експертизою питань, які виникають по справах щодо порушень при отриманні та погашенні іноземних кредитів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 03.03.2010
347 1.1.31 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Встановлення справжності коротких і простих підписів, виконаних у звичних умовах, і несправжніх підписів, виконаних з наслідуванням після попереднього тренування
 • ВНДІСЕ
1984 2022 06.02.2009 30.09.2022
348 1.1.32 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація виконавців рукописних текстів, виконаних скорописом та з наслідуванням друкарським шрифтам
 • ВНДІСЕ
1985 2019 06.02.2009 18.01.2019
349 1.1.33 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Судово-почеркознавче дослідження підписів, виконаних у незвичних умовах
 • ВНДІСЕ
1985 2019 06.02.2009 18.01.2019
350 11.3.34 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Особливості проведення судово-економічних експертиз з питань обгрунтованості договірного списання комерційними банками коштів з рахунків клієнтів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
351 11.3.36 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення досліджень з визначення реальної відсоткової ставки по кредитному договору із застосуванням ануїтетних та диференційованих платежів
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
352 11.3.38 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення експертиз документів фінансово-кредитних операцій при наданні споживчих кредитів в іноземній валюті
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
353 11.3.39 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика з питань підтвердження матеріальної шкоди (збитків) банків
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2021 28.04.2023
354 1.1.34 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Встановлення факту виконання рукопису незвичною до письма (лівою) рукою
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 30.09.2022
355 1.1.35 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Комплексна методика встановлення справжності (несправжності) коротких і простих підписів
 • ВНДІСЕ
1987 2019 06.02.2009 18.01.2019
356 1.1.36 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Основні принципи методики порівняльного дослідження навмисно змінених підписів (автопідробка)
 • ВНДІСЕ
1987 2016 06.02.2009 29.01.2016
357 1.1.37 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Судово-почеркознавча експертиза
 • ВНДІСЕ
1989 2022 06.02.2009 30.09.2022
358 1.1.38 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Друковані і спеціальні шрифти
 • ВНДІСЕ
1989 2019 06.02.2009 18.01.2019
359 1.1.39 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Ідентифікаційне дослідження рукописних текстів, виконаних з наслідуванням друкарським шрифтам, при обмеженій співставності порівняльного матеріалу
 • ВНДІСЕ
1989 2022 06.02.2009 30.09.2022
360 1.1.40 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Методика визначення статі виконавця коротких рукописних текстів
 • ВНКЦ МВС
1990 2022 06.02.2009 28.01.2022