№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
901 8.11.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Методика криміналістичного дослідження спеціальних хімічних речовин
 • ЛьвівськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Одеський НДІСЕ, ДНДЕКЦ МВС України
2006 06.02.2009
902 8.1.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження кольору частинок ЛФМ
 • КазНДІСЕ
1975 06.02.2009
903 8.11.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Криміналістичне дослідження губних помад
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
904 8.11.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Методика встановлення змін хімічного складу барвних речовин у часі
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
905 8.1.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Методи дослідження МРВ. Півкількісний аналіз ЛФМ методом ІЧ-спектроскопії з використанням внутрішнього стандарту
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
906 8.1.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження лакофарбових матеріалів і покриттів
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
907 8.1.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Рентгенографічне дослідження окремих побутових ЛФМ
 • АзерНДІСЕ
1977 06.02.2009
908 8.1.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження продуктів піролізу ЛФМ методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
909 8.1.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження органічних пігментів в побутових фарбах
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
910 8.1.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження будівельних фарб
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
911 8.12.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Застосування тонкошарової хроматографії для дослідження рослинних олій
 • ЦНДІСЕ СРСР
1969 06.02.2009
912 8.12.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Використання методів інфрачервоної спектрофотометрії для визначення виду рослинних олій при криміналістичних дослідженнях
 • ЦНДІСЕ СРСР
1970 06.02.2009
913 8.12.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Експертне дослідження сиропів
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1972 06.02.2009
914 8.12.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Диференціація м'ясних компонентів харчових продуктів
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1975 06.02.2009
915 8.12.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Диференціація деяких видів тваринних жирів методом капілярної хроматографії
 • ВНДІСЕ СРСР
1976 06.02.2009
916 8.12.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Криміналістичне дослідження мікрокількостей рослинних олій методом капілярної газової хроматографії
 • ЦДНДЛСЕ
1977 06.02.2009
917 8.12.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Визначення якості фритюрного жиру (соняшникової олії)
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1977 06.02.2009
918 8.12.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Криміналістичне дослідження харчових жирів
 • ВНДІ Міністерства внутрішініх справ
1980 06.02.2009
919 8.12.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Комплексне криміналістичне дослідження кави, какао, хни, басми, перцю
 • ВНДІСЕ СРСР
1982 06.02.2009
920 8.1.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація ЛФП на підставі даних про технологію пофарбування легкових автомобілів, що випускаються на АЗЛК, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ІЖАЗ
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009