№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1001 8.12.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Криміналістичне дослідження мікрокількостей рослинних олій методом капілярної газової хроматографії
 • ЦДНДЛСЕ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
1002 8.12.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Визначення якості фритюрного жиру (соняшникової олії)
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
1003 8.12.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Криміналістичне дослідження харчових жирів
 • ВНДІ Міністерства внутрішініх справ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1004 8.12.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Комплексне криміналістичне дослідження кави, какао, хни, басми, перцю
 • ВНДІСЕ СРСР
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
1005 8.1.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація ЛФП на підставі даних про технологію пофарбування легкових автомобілів, що випускаються на АЗЛК, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ІЖАЗ
 • ВНДІСЕ
1978 2022 06.02.2009 28.01.2022
1006 8.12.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Оцінка натуральності плодово-ягідних соків
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1985 2022 06.02.2009 28.01.2022
1007 8.12.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Дослідження соків-напівфабрикатів і кількісне визначення лимонної кислоти в плодово-ягідних соках
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
1008 8.12.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Дослідження приправ
 • Москва
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1009 8.12.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Методики комплексного експертного дослідження м’яса та м’ясних продуктів
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса" Міністерства юстиції України
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2020 28.01.2022
1010 8.1.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Емісійний спектральний аналіз в експертизі лакофарбових матеріалів
 • ВНДІСЕ
1978 2022 06.02.2009 28.01.2022
1011 8.1.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Морфологічне дослідження будівельних фарб
 • ВНДІСЕ
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
1012 8.1.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Порівняльне дослідження ЛФП за спектрами відбиття і кольоровими характеристиками
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1013 8.1.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження неорганічного складу фарб методом лазерного мікроспектрального локального аналізу
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1014 8.1.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Морфологічні особливості лакофарбових матеріалів та покриттів, що виявляються методами оптичної та електронної мікроскопії
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1015 8.1.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Кількісний РФА рутила в ЛФМ автомобілів з застосуванням дифрактометра
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1016 8.1.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Порівняльне дослідження ЛФМ методом піролітичної газової хроматографії
 • ВНДІСЕ
1980 2022 06.02.2009 28.01.2022
1017 8.1.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФП легкових автомобілів вітчизняного виробництва методами електронної спектроскопії
 • ВНДІ МВС
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
1018 8.1.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Спектральний флуоресцентний аналіз в порівняльному дослідженні мікро кількостей лакофарбових матеріалів
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1019 8.13.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Судово-хімічне виявлення тебазида
 • ВНДІСЕ
1966 2022 06.02.2009 28.01.2022
1020 8.13.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Групова ідентифікація і кількісне визначення сульфаниламідних препаратів
 • ТашкентськийНДІСЕ УзРСР
1968 2022 06.02.2009 28.01.2022