№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1001 8.3.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хроматографічний аналіз деяких груп кислотних барвників для вовни
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
1002 8.3.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрокількостей волоконних матеріалів у вигляді накладень на речових доказах
 • ЦНДІКЛ
1975 06.02.2009
1003 8.3.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження органічних барвників природних волокон
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
1004 8.3.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Масс-спектрометричне дослідження барвників для бавовни
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 06.02.2009
1005 8.3.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Ідентифікація виробів з волоконних матеріалів за окремими частинами
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1006 8.3.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Про ідентифікацію текстильних матеріалів в криміналістиці і матеріалознавстві
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1007 8.3.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методи встановлення природи штучних хімічних і синтетичних волокон
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1977 06.02.2009
1008 8.3.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення слідів термічної дії на текстильних матеріалах
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
1009 8.3.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Використання хімічних досліджень в практиці проведення криміналістичних експертиз волоконних матеріалів
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
1978 06.02.2009
1010 8.3.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Встановлення виду одиничних хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
1011 8.3.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Вивчення колористичних, хімічних, хроматографічних і спектральних властивостей дисперсних барвників вітчизняного і імпортного виробництва для фарбування ацетатних волокон і тканин з них
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Міністерство юстиції Узбецької РСР
1979 06.02.2009
1012 8.3.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика виділення барвників із забарвлених поліефірних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 06.02.2009
1013 8.3.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика виділення барвників із забарвлених поліефірних, поліуретанових і поліакрилонітрильних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 06.02.2009
1014 8.3.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження дисперсних барвників методом ТШХ
 • Міністерство юстиції КазахськоїРСР
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 06.02.2009
1015 8.3.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне експертне дослідження вовняних волокон і виробів з них
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
1016 8.3.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження вовняних волокон інструментальними методами
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
1017 8.3.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Способи препарування текстильних волокон для електронно-мікроскопічного дослідження
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1018 8.3.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження дисперсних барвників імпортного асортименту, що застосовуються для фарбування поліефірних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1980 06.02.2009
1019 8.3.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження оптичної анізотропії мікрочастинок хімічних волокон
 • МінНДІСЕ
1980 06.02.2009
1020 8.3.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Масс-спектрометричне визначення дисперсних барвників хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009