№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
541 2.2.25 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників чорнила для авторучок «Радуга-2» методами розподільчої паперової та ТШХ
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
542 2.2.26 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Якісне визначення смоли при порівняльному дослідженні паст кулькових ручок
 • Київський НДІСЕ
1977 06.02.2009
543 2.2.27 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження спалених цінних паперів фізико-хімічними методами
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
544 2.2.28 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження штрихів, виконаних графітними олівцями
 • КазахстанНДІСЕ
1979 06.02.2009
545 2.2.29 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Використання дифузно-копіювального метода при кри-міналістичному дослідженні штрихів паст для кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
546 2.2.30 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Застосування РФА і ЕСА при криміналістичному дослідженні спалених цінних паперів
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
547 2.2.31 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Порівняльне дослідження барвників в стержнях і штрихах кольорових червоних олівців методами хроматографії і якісних реакцій
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
548 2.2.32 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження якісного складу барвників в стержнях синіх олівців і виконаних ними штрихах методами ТШХ і крапельного аналізу
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
549 2.2.33 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація електрографічних тонерів за електронними спектрами поглинання їх розчинів в етиловому спирті і хлористому метилені
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
550 2.2.34 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження орієнтації целюлози в газетному папері методом рентгенівського аналізу текстур
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
551 2.2.35 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження писального та газетного паперу
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
552 2.2.36 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження кольорових олівців
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
553 2.2.37 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження реквізитів і матеріалів документів
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
554 2.2.38 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження виробничих партій барвників Основного фіолетового К і жиророзчинного фіолетового К методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
555 2.2.39 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників і зв’язуючих речовин в штрихах чорнила для плакарів методом ТШХ горизонтальної
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
556 2.2.40 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників кольорових олівців вітчизняного та зарубіжного виробництва з метою їх диференціації
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
557 2.2.41 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Мікроспектрофотометричне дослідження барвників в матеріалах письма
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
558 2.2.42 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація матеріалів письма, виготовлених за одні-єю рецептурою, за допомогою методів ТШХ та відбитої спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
559 2.2.43 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація однокольорових матеріалів письма за незабарвленими компонентами
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1987 06.02.2009
560 2.2.44 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення виду матеріалів документів
 • ВНДІМіністерства внутрішніх справ України
1987 06.02.2009