№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1161 8.6.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Газохроматографічний аналіз малих кількостей наркотичних речовин, що отримуються з Маку снодійного
 • ВНДІСЕ
1991 06.02.2009
1162 8.6.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення наркотичних засобів отримуваних з маку
 • ЕКЦ МВС Росії
1992 06.02.2009
1163 8.6.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експрес-метод виявлення эфедрона в об'єктах криміналістичної експертизи
 • Москва
1993 06.02.2009
1164 8.6.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Визначення ефедрона за допомогою методів ТШХ і спектрофотометрії
 • Москва
1993 06.02.2009
1165 8.6.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Застосування реакційної ГРХ при дослідженні ефедрона
 • Москва
1993 06.02.2009
1166 8.6.47 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження наркотичних засобів, поширених на території України
 • ЦКД МВС
1996 06.02.2009
1167 8.6.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Про дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
 • ЦКД МВС
1997 06.02.2009
1168 8.6.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження ефедрона
 • ВНДІ МВС
1998 06.02.2009
1169 8.6.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження псилоцибінвмісних грибів
 • ЕКЦ МВС Росії
1998 06.02.2009
1170 8.6.51 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення деяких наркотичних засобів методами газової, рідинної хроматографії і УФ- спектроскопії
 • ЕКЦ МВС Росії
2000 06.02.2009
1171 8.6.52 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження прекурсорів
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2002 06.02.2009
1172 8.6.53 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Встановлення спільного джерела походження героїну
 • ЕКЦ МВС Росії
2002 06.02.2009
1173 8.6.54 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика дослідження кустарних препаратів з ефедрину, псевдоефидрину і норефедрину
 • КиївськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2003 06.02.2009
1174 8.6.55 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження кокаїну
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1175 8.6.56 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Можливості криміналістичного дослідження амфетаміну та його похідних
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1176 8.6.57 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження діетиламіду лізергінової кислоти
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1177 8.6.58 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методики кількісного визначення діацетилморфіну у зразках героїну за допомогою молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій області спектру
 • КиївськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2004 06.02.2009
1178 8.6.59 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження взаємодії амфетамінових похідних з гетерополіаніоном [РМо12О40]3- методом ІЧ-спектроскопії
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 06.02.2009
1179 8.6.60 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення діацетилморфіну (героїну) у суміші методом спектрофотометричного аналізу в УФ-області
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 06.02.2009
1180 8.6.61 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Міжвідомча методика дослідження наркотиків з конопель та маку
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ХарківськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України
 • Комітет контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України
2007 06.02.2009