№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
301 1.1.15 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація рукописів на чоловічі та жіночі
 • ВНДІСЕ
1971 2019 06.02.2009 18.01.2019
302 11.1.59 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження судово-економічною експертизою валютних операцій
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 2017 02.03.2012 27.01.2017
303 1.1.16 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Ідентифікаційні ознаки почерку
 • ВНДІСЕ
1971 2016 06.02.2009 29.01.2016
304 11.1.61 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження бухгалтерських документів з витрачання коштів фонду соціального страхування та нарахування страхових внесків
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
305 11.1.63 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження нестач та лишків з використанням "неофіційної" бухгалтерської документації
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
306 11.1.64 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічної експертизи з питань обліку та оподаткування операцій з біологічними активами
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
307 11.1.65 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика з вирішення судово-економічною експертизою питань щодо відображення в податковому обліку підприємств від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за попередні періоди
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
308 11.1.67 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судових економічних експертиз з визначення собівартості оподаткування
 • Дніпропетровський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
309 11.1.68 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження розрахунків з нерезидентами України
 • Одеський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
310 11.1.69 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження господарських операцій з оподаткування при застосуванні трансфертних цін
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстицї України
2015 27.01.2017
311 1.1.17 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Висновок експерта-почеркознавця
 • ВНДІСЕ
1971 2016 06.02.2009 29.01.2016
312 11.1.70 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо нарахування та сплати податків в сфері сільського господарства
 • Дніпропетровський НДІСЕ, Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
313 11.1.71 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження з визначення розміру відшкодування пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату пільгових пнсій за віком
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
314 11.1.72 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо нарахування та сплати податків у процедурах санації та ліквідації
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 27.01.2017
315 11.1.73 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження операцій за депозитними рахунками фізчних осіб у банківських установах
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
316 11.1.74 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних питань, пов'язаних з визначенням розміру заборгованості за поставку електроенергії
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
317 11.1.75 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження операцій з опдаткування доходів фізичних осіб
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
318 11.1.76 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження з питань проведення додаткових видатків місцевих бюджетів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
319 1.1.18 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Залежність ознак почерку від зміни нахилу з правого на лівий
 • ВНДІСЕ
1971 2016 06.02.2009 29.01.2016
320 11.1.80 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, згідно з правилами міжнародних договорів України
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2017 18.01.2019