№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
301 11.2.56 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судових експертиз по справам, повязаним з визначенням розміру матеріальної шкоди, заподіяної працівникові на виробництві
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Сумське відділення
2017 18.01.2019
302 1.1.26 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Комплексна методика вирішення судово-почеркознавчих ідентифікаційних задач, пов’язаних з дослідженням буквених текстів
 • ВНДІСЕ
1982 2019 06.02.2009 18.01.2019
303 1.1.27 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Методичні рекомендації вирішення судово-почеркознавчих діагностичних задач
 • Білоруський НДІСЕ Міністерство юстиції Білоруської РСР
1982 06.02.2009
304 1.1.28 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних від імені осіб похилого та старечого віку
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
305 1.1.29 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Встановлення похилого та старечого віку виконавця рукописного тексту
 • ВНДІСЕ
1984 2019 06.02.2009 18.01.2019
306 1.1.30 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація справжніх підписів і підписів, виконаних з наслідуванням після попереднього тренування
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
307 11.3.01 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика експертного дослідження операцій з кредитування фізичних осіб
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 03.03.2010
308 11.3.02 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення судовою фінансово-економічною експертизою питань, які виникають по справах щодо порушень при отриманні та погашенні іноземних кредитів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 03.03.2010
309 1.1.31 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Встановлення справжності коротких і простих підписів, виконаних у звичних умовах, і несправжніх підписів, виконаних з наслідуванням після попереднього тренування
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
310 1.1.32 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація виконавців рукописних текстів, виконаних скорописом та з наслідуванням друкарським шрифтам
 • ВНДІСЕ
1985 2019 06.02.2009 18.01.2019
311 1.1.33 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Судово-почеркознавче дослідження підписів, виконаних у незвичних умовах
 • ВНДІСЕ
1985 2019 06.02.2009 18.01.2019
312 11.3.34 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Особливості проведення судово-економічних експертиз з питань обгрунтованості договірного списання комерційними банками коштів з рахунків клієнтів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
313 11.3.36 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення досліджень з визначення реальної відсоткової ставки по кредитному договору із застосуванням ануїтетних та диференційованих платежів
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
314 11.3.38 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення експертиз документів фінансово-кредитних операцій при наданні споживчих кредитів в іноземній валюті
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
315 1.1.34 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Встановлення факту виконання рукопису незвичною до письма (лівою) рукою
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
316 1.1.35 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Комплексна методика встановлення справжності (несправжності) коротких і простих підписів
 • ВНДІСЕ
1987 2019 06.02.2009 18.01.2019
317 1.1.36 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Основні принципи методики порівняльного дослідження навмисно змінених підписів (автопідробка)
 • ВНДІСЕ
1987 2016 06.02.2009 29.01.2016
318 1.1.37 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Судово-почеркознавча експертиза
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
319 1.1.38 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Друковані і спеціальні шрифти
 • ВНДІСЕ
1989 2019 06.02.2009 18.01.2019
320 1.1.39 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Ідентифікаційне дослідження рукописних текстів, виконаних з наслідуванням друкарським шрифтам, при обмеженій співставності порівняльного матеріалу
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009