№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
441 13.2.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.2. Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
Методика дослідження ознак контрафактності лазерних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
442 13.3.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.3. Дослідження пов'язані з винаходами і корисними моделями
Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями
 • НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2007 2024 06.02.2009 07.03.2024
443 13.3.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.3. Дослідження пов'язані з винаходами і корисними моделями
Методика проведення судової експертизи пов’язаної з винаходами і корисними моделями (удосконалена)
 • Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2022 07.03.2024
444 13.4.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.4. Дослідження, пов'язані з промисловими зразками
Методика експертного дослідження промислових зразків
 • Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2022 07.03.2024
445 13.6.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
Методика проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації
 • НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2017 23.03.2018
446 13.6.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
Методика дослідження торговельних марок (знаків для товарів та послуг)
 • Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2023 28.04.2023
447 13.8.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.8. Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з раціоналізаторськими пропозиціями
 • НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
448 13.8.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.8. Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
Методика проведення судової експертизи комерційної таємниці та ноу-хау
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності,
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 02.03.2012
449 13.9.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.9. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності
Методика визначення ринкової вартості об'єктів інтелектуальної власності
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса"
 • Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
2020 28.01.2021
450 13.9.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.9. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності
Методика визначення матеріальної шкоди, яка завдана правовласнику в наслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності (загальна)
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2021 28.04.2023
451 14.1.01 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судового психологічного аналізу вихідних даних
 • Москва, МГУ
1979 2021 03.03.2010 28.01.2021
452 14.1.02 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Експертна оцінка афективних реакцій та особливих емоційних станів
 • Москва МОЗ СРСР Методична рада інституту Прокуратури СРСР
1982, 1983 2021 03.03.2010 28.01.2021
453 14.1.03 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судового психологічного дослідження у цивільних справах
 • Москва, МГУ
1997 2021 03.03.2010 28.01.2021
454 14.1.04 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика встановлення заподіяння моральної шкоди та метод оцінки розміру компенсації спричинених страждань
 • Ерделевський О.М.
1997 2016 03.03.2010 29.01.2016
455 14.1.05 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологічного дослідження у кримінальних справах
 • Москва, МГУ
1998 2021 03.03.2010 28.01.2021
456 14.1.06 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологічного дослідження межових станів
 • Москва, НДІ психіатрії ім.професора В.П. Сербського
1999 2021 03.03.2010 28.01.2021
457 14.1.07 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження психологічного анамнезу
 • Ленинград, ЛГУ
1978 2021 03.03.2010 28.01.2021
458 14.1.08 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення типологічних психологічних особливостей особистості Айзенка (опитувальники)
 • Москва, МГУ
1964, 1968 2021 03.03.2010 28.01.2021
459 14.1.09 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження рівня інтелектуального розвитку Р. Амтхауера (тест структури інтелектуальної діяльності) 1953, 1974 2021 03.03.2010 28.01.2021
460 14.1.10 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика асоціативного експерименту
 • Москва, МГУ
1928, 1932 2021 03.03.2010 28.01.2021