№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
441 14.1.44 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Дошка форм Сегена" (дослідження рівня розумового розвитку дітей)
 • Москва, МГУ
1886, 1970 03.03.2010
442 14.1.45 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Сонди тест" (дослідження соціальної перцепції та інстинктивних потреб особистості) 1939, 1986 03.03.2010
443 14.1.46 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ТАТ (тест тематичний апперцепції) - дослідження мотиваційних диспозицій особистості
 • Київ, КГУ
 • Москва, МГУ
1935, 1943, 1978, 1980 03.03.2010
444 14.1.47 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Дослідження рівня суб’єктивного контролю (шкала локусу контролю Дж. Роттера)
 • Москва, МГУ
1984 03.03.2010
445 14.1.48 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Р. Кетелла (16-ти факторний особистісний опитувальник) та її варіанти
 • Ленінград, ЛГУ
1950, 1973 03.03.2010
446 14.1.49 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки САН (стан, активність, настрій)
 • Москва, МГУ
1973 03.03.2010
447 14.1.50 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн
 • Москва, НДІ МЗ СРСР
1970 03.03.2010
448 14.1.51 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки Спілбергера - Ханина (тест)
 • Ленінград, ЛНДІТЕК
1976 03.03.2010
449 14.1.52 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Дослідження властивостей нервової системи за психомоторними показниками (Теппінг-тест Є.П. Ільїна)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1987 03.03.2010
450 14.1.53 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "ШТУР" (шкільний тест розумового розвитку)
 • Москва, НДІ загальної та педагогічної психології АПН СРСР
1978 03.03.2010
451 14.1.54 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Леонгарда-Шмишека
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1970 03.03.2010
452 14.1.55 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ТЮФ (тест гумористичних фраз)
 • Москва, МГУ
1982 03.03.2010
453 14.1.56 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Піктограми"
 • Москва, МГУ
1968 03.03.2010
454 14.1.57 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження індивідуально-психологічних особливостей (емоційно-поведінкових виявів та провідних властивостей особистості)
 • Київ, КГУ
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1995, 2000 03.03.2010
455 14.1.58 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика PTSD (виявлення психологічних особливостей посттравматичного стану у виді структурованого психологічного інтерв’ю)
 • Москва, МГУ
1992 03.03.2010
456 14.1.59 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Типовий сімейний стан"
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
457 14.1.60 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методик (опитувальник) "Аналіз сімейної тривоги" (АТС)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
458 14.1.61 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика (опитувальник) "Конструктивна-деструктивна сім’я" (КДС)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
459 14.1.62 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Симпатія або ПТС "Переважаючий тип симпатії"
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
460 14.1.63 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Нормативний опір" (НО)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010